ผู้นำระบบควบคุมไฟ 2 Wire Remote,Smart Home


Siam First Limited Partnership

ข้อมูลที่น่าสนใจ

  • ระบบไฟอัตโนมัติปลอดภัย 100 %
  • วิศกรของเรามีความชำนาญด้านนี้โดยตรง
  • ทีมงานเราสามารถเขียนโปรแกรมการควบคุมไฟได้
  • ช่วยสร้างความปลอดภัยให้บ้านคุณ
  • ผู้ใช้ระบบนนี้ในประเทศไทยมีจำนวนมากขึ้นทุกวัน

ขั้นตอนการทำงานของเรา

เมื่อลูกค้ามีแผนที่จะสร้างบ้านหรือปรับปรุงอาคารสำนักงาน และต้องการใช้ระบบ Home Automation เข้าไปติดตั้ง เช่น ควบคุมไฟห้องประชุม ,จอโปรเจ็คเตอร์,น้ำพุ
ท่านสามารถขอรับคำปรึกษา โดยการส่งแบบแปลนทบ้านหรืออาคาร ที่ได้เขียนแบบแล้วมาที่ E-mail : siamfirstthailand@gmail.com โดยระบุจำนวนจุดที่ต้องการติดตั้ง รูปแบบที่ต้องการใช้งาน
ทางบริษัทจะเขียนแบบตัวอย่าง เพื่อนำไปเสนอให้ท่านและคำนวนจำนวนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ และค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ซึ่งท่านสามารถกำหนดการใช้งานได้ตามความต้องการ